Drama Eğitimi

Drama: Bir düşünceyi beden diliyle, hareket ederek, devinimle anlatımdır. İçsel bir durumun, bir tasarımın, bir düşüncenin eyleme dönüşmesidir. Dramayla birey düşünür, plan yapar, organize eder ve düşüncesini eyleme dönüştürerek uygular. Bu süreçte de yaşantılar yoluyla yeni davranış ve duyguları öğrenir, deneyim sahibi olur. Böylece birey duygularını kontrol edebilme, değiştirebilme, düşüncelerini ifade edebilme, konuşarak iletişim kurabilme gibi yeteneklerini geliştirir. Drama bir bakıma oyundur. Çocuk ve oyunun birbirine ne kadar çok yakışan iki olgu olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Çocuk çevresiyle iletişim kurmaya başladığı andan itibaren oyun oynar ve bu oyunlar içinde hoşça vakit geçirip eğlenirken bir taraftan da hayatı tanır. Ancak drama da amaç çocuğu oyalamak, ona hoşça vakit geçirtmek eğlendirmek değildir. Amaç söz konusu oyun sürecinde çocuğun kendi geliştirmesi bakımından yaşantılar yoluyla yeni öğrenimler kazandırmasıdır. Bu bakımdan drama, özellikle örgün eğitim vermeyen SHÇEK bünyesindeki kreşler, çocuk kulüpleri vb. kuruluşlarda uygulanabilirliği olan çağdaş bir eğitim tekniğidir.

KULLANDIĞIMIZ DRAMA TÜRLERİ

1. YARATICI DRAMA

Çocukların yaratıcılık özelliğini geliştirmek ve oyun yoluyla düş güçlerini harekete geçirmek için çocuklarla yapılan drama etkinliklerine yaratıcı drama denir.

A. Isınma ve Rahatlama

Bedensel ısınma hareketleri vücudun en üst eklem yeri olan boyundan başlar,  sırayla omuz bel bacak ve ayak kemikleriyle son bulur.

 

B: Rol Yapma

Katılımcılar kendi aralarında yaptıkları iş bölümüyle doğaçlamayı gerçekleştirirler ve oynarlar.

 

C. Pandomim

Anlatımın mimik jest ve hareketlerle yapıldığı diyalog ve monoloğun olmadığı anlatım biçimidir. Birey rolünü pandomimle yapar. Pandomim, çocukların sözcükleri kullanmadan vücut ve yüz ifadeleri ile gereksinimlerini yaşadıkları ya da onların yaşantılarında olan birçok günlük etkinlikleri canlandırmalarıdır. Okulda uygulanan bazı pandomim örneklerim evde çocuğunuzla pekiştirmenizi rica ediyoruz.

 

Yapılan Çalışmalar

 

 • Televizyon izlemek
 • Yağmurlu havada yürümek
 • Futbol oynamak
 • Telefonda Konuşmak
 • Yemek yapmak
 • Bebeği beslemek
 • Çanta taşımak
 • Bilgisayarda çalışmak
 • Kapı açmak
 • Kartopu oynamak
 • Araba kullanmak
 • Basketbol oynamak
 • Temizlik yapmak
 • Canı sıkılmak
 • Garson olmak

 

 

2. OYUN VE DOĞAÇLAMA

 

Rol oynama başka birilerinin rolüne girme ve oynama anlamına gelmektedir. Çocuklar oynadıkları karakterlerin özelliklerini ve duygularını canlandırmaktadırlar. Doğaçlamalarda anında yaratma söz konusudur. Çocuklar bu yolla belli bir konuyu irdelemekte, oynamakta , yeniden gözden geçirmekte, rolleri değişmekte ve edinilmiş bilgileri yeniden yaşama geçirmektedirler. Doğaçlamalarda çeşitli kuklalar resimler maskeler kullanılabilir. Doğaçlamalar daha az kesin olarak belirlenmiş bir süreç olup saptanan bir konu yada temadan yola çıkarılmakta ya da belirlenen bir amaca doğru belli aşamalarla yol alınmaktadır. Bireysel ve grup yaratıcılığının ön plana çıktığı bir aşamadır.

 

Doğaçlama herhangi bir metne bağlı olmadan içten geldiği gibi ve aniden gelişen durum olarak ifade edilmektedir. Daha az kesin olan bir süreçtir. Çocukların kendilerini rahatça ifade etmesi, bireysel olarak keyif alması söz konusudur. Doğaçlamalar drama çalışmalarının bel kemiğini olşturmaktadır.

 

Masal, öykü, şiir, tablo, fotoğraf veya bir hayal durumundan yola çıkılarak doğaçlamalar yapılabilir. Hikaye oluşturmada çocuklar yarım kalan bir hikayeyi tamamlayabilir ya da kendileri bir hikaye oluşturabilirler. Hikaye oluştururken fotoğraf, kukla veya maske kullanabilir. Sonra da oluşturulan hikayelerin canlandırmaları yapılabilir. Dramatizasyonda önce hikaye yada masal okunmakta sonra çocuklar bunları canlandırmaktadırlar.

14 Ağustos 2017

İlgili Terimler :