Kişisel Verilerimin İşlenmesine Açık Rızam Vardır.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIK RIZA BEYAN METNİ

 

Veri Sorumlusu ÖZEL EREĞLİ BAŞARI ÇOCUK KULÜBÜ olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususunda veri sorumlusu sıfatıyla; kişisel verileriniz, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, aşağıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Kulübümüzün sunduğu hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Kulübümüzün sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile işliyoruz.

 

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Geri bildirim sağlamak amacıyla kulübümüzün resmi web sitesi olan www.basaricocukkulubu.com üzerinden iletişim sağlamanız halinde; isim – soy isim – telefon numarası, mail adresinin alınması.

Hizmetlerimize ilişkin görüş ve şikâyetlerinize ilişkin yanıt vermek amacıyla kişisel bilgilerin alınması.

Kimliğinizin doğrulanması amacıyla şahsi bilgilerin alınması.

Sunmuş olduğumuz hizmetin geliştirilmesine yönelik memnuniyet ölçümü yapılması amaçlarıyla işlenmektedir.

 

KVKK Kapsamında Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenebilecek Verileriniz Aşağıda Belirtilmiştir

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; isim – soy isim, telefon numarası.

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler.

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Veri Sorumlusu ÖZEL EREĞLİ BAŞARI ÇOCUK KULÜBÜ olarak yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, hizmetlerimizden faydalanabilmeniz, hak ve menfaatlerinizin korunması için gerekli işlemlerin iş birimlerimiz tarafından yapılması amaçları ile KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince, kişisel verilerimin işlenmesine, tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dâhil olmak üzere kişisel verimin, ÖZEL EREĞLİ BAŞARI ÇOCUK KULÜBÜ tarafından işlenmesine, KVKK ve uymakla yükümlü olduğumuz yasaların, yönetmeliklerin ve yasal emirlerin yerine getirilmesi,  çeşitli hak ve menfaatlerin sağlanması, haklarımın korunması ve yürütülmesinin temini amaçlarıyla İş Kanunu, Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu uyarınca iş ortaklarımıza, avukatlık hizmeti kapsamında anlaşmalı olduğumuz hukuk bürolarına, muhasebe departmanına, adli vakalarda Cumhuriyet Savcılığına ve yasalarla teşkil etmiş mercilere, veri güvenliği hizmeti aldığımız anlaşmalı veri tabanlarıyla, yasalarla meşru hale gelmiş olan kurumlara, sigorta şirketlerine, iş ortaklarımızla,  KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

İş bu verilerin 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan kapsamda aydınlatma metni tarafımca okunmuş ve anlaşılmış olup; yukarıda detayları verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

15 Haziran 2022

İlgili Terimler :