KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Kapsamında Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenebilecek Verileriniz Aşağıda Belirtilmiştir

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; isim – soy isim, telefon numarası.

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler.

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Veri Sorumlusu ÖZEL EREĞLİ BAŞARI ÇOCUK KULÜBÜ olarak yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, hizmetlerimizden faydalanabilmeniz, hak ve menfaatlerinizin korunması için gerekli işlemlerin iş birimlerimiz tarafından yapılması amaçları ile KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince, kişisel verilerimin işlenmesine, tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dâhil olmak üzere kişisel verimin, ÖZEL EREĞLİ BAŞARI ÇOCUK KULÜBÜ tarafından işlenmesine, KVKK ve uymakla yükümlü olduğumuz yasaların, yönetmeliklerin ve yasal emirlerin yerine getirilmesi,  çeşitli hak ve menfaatlerin sağlanması, haklarımın korunması ve yürütülmesinin temini amaçlarıyla İş Kanunu, Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu uyarınca iş ortaklarımıza, avukatlık hizmeti kapsamında anlaşmalı olduğumuz hukuk bürolarına, muhasebe departmanına, adli vakalarda Cumhuriyet Savcılığına ve yasalarla teşkil etmiş mercilere, veri güvenliği hizmeti aldığımız anlaşmalı veri tabanlarıyla, yasalarla meşru hale gelmiş olan kurumlara, sigorta şirketlerine, iş ortaklarımızla,  KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

İş bu verilerin 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan kapsamda aydınlatma metni tarafımca okunmuş ve anlaşılmış olup; yukarıda detayları verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

15 Haziran 2022

İlgili Terimler :