Resim Eğitimi

Dengeli, sağlıklı ve ileri düşünen bir toplum için önemli unsurlardan biri sanattır. Sanatın gelişmişliği bir toplumun gelişmişliğiyle paraleldir. Bu açıdan baktığımızda gelişmeyi artırmak için sanat eğitimine ihtiyaç vardır ve eğitim öğretimde vazgeçilmez olmalıdır.

Estetik ve güzeli bilen bir toplum yetiştirmek için sanat eğitimin gereklidir. Sanattan kastımız sadece plastik sanatlar olmamalıdır. Sanat eğitiminden bahsederken de sadece plastik sanatlar eğitimi değil, dramatik, ritmik, ve fonetik sanatları da içine alan geniş bir alanı düşünmemiz gerekmektedir. Burada görsel sanatlar eğitimi devreye girer ; çünkü hepimiz biliyoruz ki görerek öğrendiğimiz bilgiler daha kalıcı ve daha kapsamlı olmaktadır.

Özellikle ilk ve orta öğretimde görsel sanatlar eğitimi diğer derslerden ayıt edilmeksizin eğitimin ana derslerinden olmalıdır. İçinde bulunduğumuz toplumun gelişmesini istiyorsak hedefi baştan belirlemeli, yaratıcı düşünen, kendini ifade edebilen, anlayan , kavrayan, yargılamayan bireyler yetiştirmeli, bunu yapmak için de hangi derslerin ne kadar önem arz ettiği de bilinmelidir.

Görsel sanatlar eğitimi kişinin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilmek, yetenek ve yaratıcılığını estetik bir seviyeye ulaştırmak amacıyla yapılan, kişilere eğlenmeyi ve heyecanlarını doğru biçimde yönlendirmeyi öğreten eğitim faaliyetleridir. Şu da bilinmelidir ki görsel sanatlar eğitiminde baz alacağımız şey yetenek olmamalıdır. Çünkü sanat sadece yetenekli kişiler için ya da bir birey , öğrenci , bir toplum için geçerli değildir. Herkes için , her yaştaki bireyler için geçerlidir sanat eğitimi.

İnsan hayatında önemli bir yere sahiptir aslında. Sosyal ilişkiler, işbirliği, yardımlaşma, üreten olma açısından da gereklidir. Görsel sanatlar eğitiminin önemi yadsınamaz. Özellikle öğrenme ve gelişim sürecinde etkin bir role sahiptir. Eğitim öğretimin en önemli yardımcılarındandır. Eğitim sadece okulda, sıralarda düz anlatımla yapılan bir süreç değildir. Aynı zamanda görerek, bizzat uygulamalar yaparak, katılımcı şekilde yapılan bir süreçtir.

Görsel sanatlar eğitiminde şöyle bir kanı oluşmamalıdır. Sanat eğitimi sanatçı yetiştirmek için değil; yetiştirmek durumunda olduğu her kişiyi yaratıcılığa yöneltip, onun bilgisel, bilişsel, duyusal ve duygusal eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir.

Bir şekilde duyguların ifade edilmesine yardımcıdır görsel sanatlar eğitimi. Bireyin deşarj olmasında toplumla iç içe, paylaşabilen, kolay kavrayabilen, kendine güvenen olmasında önemlidir. Sığ düşüncelerin dışına çıkarak, daha aydın ve geniş düşünebilen bir birey olma yolunda önemli bir unsurdur.

Sanat eğitimi almış, sanatla yoğrulmuş bir bireyin bakış açısı da değişir. Çünkü sadece kendi doğruları kendi zevkleri üzerine kurulu bireyler yerine, çevresine ve etrafındaki kişilerin de doğrularına, onların zevklerine, sanatına saygı gösteren, kültürel açıdan birikimleri olan insanların yetiştirilmesi amaçlanmıştır görsel sanatlar eğitiminde.

Görsel sanatlar eğitiminin gerekliliği her fırsatta dile getirilmeli ve üzerinde durularak, önemi artırılmalıdır. Bir yapıtında Herbert Read, , sanat ve eğitimin gerekliliğini sanatsız toplumların dengelerini kaybedeceğini öne sürerek açıklar.

Şu bir gerçektir ki sanat her toplum ve her birey için kaçınılmaz bir gerekliliktir. Yeterince sanat eğitimine özen gösterirsek elde edeceğimiz başarılar ve kaydedeceğimiz ilerlemeler bizleri daha iyi bir seviyeye ulaştıracaktır.

14 Ağustos 2017

İlgili Terimler :